menu

III edycja Senioriady.

7 września br. w Miejskim Ośrodku Sportu w Szczytnie odbyła się III edycja Senioriady, zorganizowana przez Fundację Kreolia na zlecenie Powiatu Szczycieńskiego. W imprezie wzięło udział około 300 osób, które miały okazję wysłuchać koncertu lokalnych chórów ludowych a także wziąć udział w zabawach i konkursach. W trakcie wydarzenia nie zabrakło również akcentu patriotycznego: Starosta Szczycieński Jarosław Matłach złożył na ręce przedstawicieli grup seniorów medale okolicznościowe wydane przez Powiat Szczycieński z okazji uczczenia stulecia Niepodległości Polski. W ramach projektu “Niepodległa Łączy”, członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów uszyli sto flag w barwach narodowych, które zostały przekazane przybyłym na miejsce seniorom.“