menu

Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Orzynach w ramach programu "Niepodległa Łączy".

18 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Orzynach odbyło się spotkanie Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha z panią dyrektor Marzeną Sztymelską i uczniami szkoły. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Orzynach w ramach projektu "Niepodległa Łączy", wykonali sto pisanek w barwach narodowych, które w okresie wielkanocnym zdobiły wejście do szkoły. W podziękowaniu za udział w projekcie Starosta Szczycieński Jarosław Matłach wręczył zaangażowanym w akcję certyfikat i medal okolicznościowy projektu "Niepodległa Łączy.”