menu

Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. w Salce konferencyjnej hoteliku Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie odbył się etap finałowy V Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej. Organizatorem V Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej było Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał oraz Starosta Szczycieński Jarosław Matłach. Celem konkursu jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów oraz zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu.
W teście finałowym brało udział 13 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego:

Zespół Szkół Nr 1
1. Duda Bartosz
2. Dziczek Hubert
3. Sitkowska Magdalena
4. Stepnowska Dagmara
5. Szydlik Patrycja

Zespół Szkół Nr 2
1. Malinowska Karolina
2. Malinowska Kinga
3. Łukaszewska Sylwia
4. Pietroniuk Martyna
5. Urbańska Kornelia

Zespół Szkół Nr 3
1. Łachacz Łukasz
2. Ignaczak Wiktor
3. Wróbel Patryk

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 36 pytań, które obejmowały konkretne problemy z jakimi spotykają się na co dzień wszyscy konsumenci. Bardzo dobrze przygotowana do konkursu młodzież prezentowała wysoki poziom.
Pierwsze miejsce w V Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej zajął Łukasz Łachacz z Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie, drugie miejsce Magdalena Sitkowska Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, a trzecie Karolina Malinowska z Zespołu Szkół Nr 2. Najlepsza trójka otrzymała od Starosty Szczycieńskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe: za zajęcie I miejsca głośnik przenośny bluetooth, za zajęcie II miejsca dysk zewnętrzny 1 TB i za III miejsce słuchawki bluetooth. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy!