menu

Hołd dla Żołnierzy Wyklętych.

1 marca o godz. 10:00 Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, Z-ca Komendanta Straży Granicznej w Olsztynie Robert Łachacz, Komendant Powiatowy Policji Tomasz Bzymek złożyli wspólnie wiązankę z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod Pomnikiem Orła Białego w Szczytnie, wiązanki złożyli także JW. Lipowiec, Burmistrz Miasta Szczytno oraz Sekretarz Gminy Szczytno.