menu

Powiatowy Konkurs Ortograficzny o "Złote Pióro Starosty".

21 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Szczytnie odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny o "Złote Pióro Starosty". Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowań językiem polskim, kształceniem nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, sprawdzenie wiedzy w zakresie poprawności językowej oraz integracja uczniów wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Uczniowie mieli 45 minut na napisanie dyktanda.

W konkursie brali udział:
Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie:
- Milena Samsel
- Wiktora Szydlik
- Ewa Wiśniewska
- Magdalena Chmielewska
- Joanna Bednarczyk
Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie:
- Aleksandra Cymerys
- Emilia Kowalczyk
- Patrycja Staszewska
- Paula Sobotka
- Karolina Malinowska
Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
- Alicja Smolińska
- Michalina Archacka
- Martyna Zbrzyska
- Adrianna Kramek
- Natalia Kosakowska

Mistrzem Złotego Pióra Starosty została Michalina Archacka z Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie.
Laureatem Konkursu z Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie została Magdalena Chmielewska, a z Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie została Paula Sobotka.
Każdy z uczestników otrzymał od Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha dyplomy i nagrody, a Powiatowy Mistrz Ortografii otrzymała złote pióro oraz tablet.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!