Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Ścieżka pieszo - rowerowa, Kamionek -Szczycionek

Ścieżka pieszo - rowerowa, Kamionek -Szczycionek

Autor: Aleksandra Napiwodzka

Ścieżka pieszo - rowerowa, Kamionek -Szczycionek.

Zakończyła się „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 1657N Kamionek – Szczycionek – ETAP II”. W ramach inwestycji położono chodnik i przygotowano trasę rowerową na odcinku 1047 mb. Łączny koszt inwestycji wyniósł pow. 519 tys. zł. Na realizację ww. zadania Powiat przeznaczył pow. 363 tys. zł, co stanowi 70% wartości inwestycji. Wykonawcą była firma „GUTBRUK” z Krzynowłogi Małej.


Zobacz także

więcej »