menu

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 N w Świętajnie.

17 października br. odbył się odbiór drogi powiatowej nr 1504N w miejscowości Świętajno. W ramach inwestycji przebudowano drogę asfaltową i wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową, przebudowano dwie zatoki autobusowe oraz rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej na odcinku 4 000 mb. Łączny koszt inwestycji wyniósł 4 230 500 zł, z czego dotacja Państwa wyniosła 2 072 500 zł. Wykonawcą była firma Ostrada z Ostrołęki.