menu

Mianowania nauczycieli.

31 sierpnia br. Starosta Szczycieński Jarosław Matłach wręczył akty mianowania sześciu nauczycielom, którzy po zdaniu egzaminu zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego.

Nauczycielami mianowanymi zostali:
- Monika Iwańczyk - nauczyciel języka polskiego w ZS nr 1 w Szczytnie
- Ewelina Miszkiewicz - nauczyciel j. niemieckiego i zajęć rewalidacyjnych z ZS nr 1 w Szczytnie
- Agnieszka Czajka - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS nr 2 w Szczytnie
- Tereza Ciecierska - nauczyciel wychowawca w internacie SOSW w Szczytnie
- Michał Wróblewski - nauczyciel wychowania fizycznego w ZS nr 3 w Szczytnie
- Jacek Zapadka - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1 w Szczytnie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!