menu

E-usługi oraz elektroniczna dokumentacja medyczna w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie.

27 czerwca br. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Szczytnie Beata Kostrzewa oraz Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sylwia Jaskulska podpisały projekt w zakresie informatycznych rozwiązań e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej. Wartość projektu wynosi 612.000 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 411.000 zł a Powiat Szczycieński wniesie 201.000 zł wkładu własnego.
Projekt kompleksowo rozwiązuje problemy, które dotyczą zarówno pacjentów Szpitala, personelu medycznego, jak i administracyjnego a także podmiotów zewnętrznych współpracujących z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. Zwiększenie dostępności informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy przedsiębiorcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT oraz wdrożenie publicznych usług cyfrowych o coraz to wyższych poziomach zaawansowania. Celem projektu jest zwiększenie liczby i jakości usług publicznych udostępnianych w formie elektronicznej.
Uniwersalność tego pomysłu pozwoli na:
- ustandaryzowanie i przyśpieszenie przepływu informacji w placówce;
- ujednolicenie i spójność dokumentacji medycznej w placówce;
- możliwość rezerwacji wizyt za pomocą internetu (e-rejestracja mobilna);
- poprawę dostępności i usług dla osób niepełnosprawnych poprzez możliwość zapisania się na wizytę za pomocą internetu;
- zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych;
- skrócenie czasu oczekiwania na wizytę;
- umożliwienie dostępu przez Internet do dokumentacji medycznej pacjenta;
- usprawnienie podziału pracy w poradniach oraz oddziałach szpitalnych;
- podniesienie poziomu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oddziaływania projektu.