menu

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

13 czerwca br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania omawiane były tematy przygotowania poszczególnych służb do sezonu turystycznego. Głos zabrali: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie mł. insp. Tomasz Michalczak, Zbigniew Stasiłołojć reprezentujący Komendanta KP PSP w Szczytnie st. bryg. Mariusza Gesickiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Grażyna Sosnowska, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie lek. wet. Maciej Kandulski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczytno Janusz Kleszczewski.