menu

Samorząd Godny Naśladowania!

Autor: Aleksandra Napiwodzka

14 czerwca br. podczas XIV Gali Konkursu „Godni Naśladowania” Starosta Szczycieński Jarosław Matłach odebrał nagrodę w kategorii „Samorząd Godny Naśladowania”.
Z pośród prawie siedemdziesięciu zgłoszeń, wybrano laureatów w dziewięciu kategoriach. Nagrodzone zostały organizacje pozarządowe aktywnie działające w naszym regionie. Również osoby związane z naszym województwem, które w sposób szczególny, z pasją i zaangażowaniem budują społeczeństwo obywatelskie, zostały uhonorowane. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki.
Ideą konkursu jest promowanie najlepszych, godnych naśladowania inicjatyw organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, animatorów, ciał dialogu oraz samorządów w zakresie współpracy z III sektorem.

Nagrody przyznano w kategoriach:
- Samorząd Godny Naśladowania
- Organizacja Godna Naśladowania
- Animator Społeczny Godny naśladowania
- Inicjatywa Międzynarodowa Godna Naśladowania
- Pozarządowiec Godny Naśladowania
- Inicjatywa na rzecz Osób Starszych Godna Naśladowania
- Produkt Ekonomii Społecznej Godny Naśladowania
- Grupa Młodzieżowa Godna Naśladowania
- Podmiot Dialogu Godny Naśladowania