menu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
ul. H. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
woj. warmińsko-mazurskie
e-mail: sekretariat@powiat.szczytno.pl
Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /glyi07x35d/SkrytkaESP

tel. (89) 624 70 00
fax. (89) 624 70 05

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
NIP: 745-15-96-932
REGON: 510750893

Powiat Szczycieński
NIP: 745-18-11-678
REGON: 510742534

Godziny pracy:
Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30;

Rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Szczytnie
44 8838 0005 2001 0000 0589 0001
Budżet Powiatu

87 8838 0005 2001 0000 0589 0003
Dochody Starostwa Powiatowego w Szczytnie
(opłaty geodezyjne, opłaty za prawa jazdy)

06 8838 0005 2001 0000 0589 0006
Dochody Skarbu Państwa
(użytkowanie wieczyste, czynsz, dzierżawa)


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kościuszki 14
12-100 Szczytno

tel. (89) 624 70 60
Interesanci w Wydziale Geodezji przyjmowani są w godzinach 7:30 - 14:00


Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Numerki wydawane są w godzinach 7:45 - 14:00*
Interesanci z numerkami w Wydziale Komunikacji przyjmowani są w godzinach 8:00 - 14:30
*W celu zapewnienia obsługi interesantów posiadających numerki zastrzega się możliwość wcześniejszej blokady wydawania numerków.


Wykaz telefonów do urzędu