menu

Szkolenia i staże ze środków RPO WiM 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie informuje o możliwości zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez osoby pozostające bez pracy będące w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu pn. "Prosta droga do pracy".

Więcej informacji: http://www.pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:416.html