menu

Projekt „Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni”.

Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Szczytnie realizuje projekt „Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób:
- przewidzianych do zwolnienia wyłącznie z przyczyn niedotyczących pracownika
- zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy
- zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
W projekcie przewidziane są dwie drogi:
I. Doradztwo - kurs - praca (indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne, szkolenie przegotowujące do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancje zatrudnienia np. operator koparko - ładowarki, prawo jazdy kat. B,C+E, kosmetyczka, sprzedawca, magazynier, opiekun osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, spawacz itd., oraz pośrednictwo pracy)
II. Dotacja na założenie działalności gospodarczej (wsparcie finansowe do wysokości 23370 zł /os oraz doradztwo biznesowe – pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów w działaniu nowo założonej firmy)
Więcej informacji na stronie http://dotacje.wmzdz.pl/
Osoby zainteresowane udziałem projekcie proszę o zgłaszanie się do Centrum Edukacji w Szczytnie ul. B. Chrobrego 4.