menu

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Szczycieńskiego.

5 stycznia br. odbyło się spotkanie dotyczące ogłoszonego otwartego konkursu ofert na rok 2017 dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Szczycieńskiego. Celem było omówienie druków i ofert obecnie obowiązujących, rozliczania dotacji oraz pozyskiwania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe. W spotkaniu uczestniczyło ok 25 os.