menu

Informacja dot. oferty firmy wybranej do wykonania dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 07.12.2016 r., znak sprawy: Rz.272.7.2016 informujemy, że na usługę – wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno” została wybrana oferta firmy: ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch, ul. Nałkowskiej 13, 09-200 Sierpc. Cena oferty: 79 938,64 zł brutto.