menu

Uwaga! Nowe druki pozwoleń na budowę!

2016-12-16 15:17:29 (ost. akt: 2016-12-16 15:25:03)

Uwaga!
Nowe druki pozwoleń na budowę!


Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U z 2016 r. poz. 1493), z dniem 17 grudnia 2016 r. obowiązują następujące nowe druki:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)

2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).

Druki w wersji papierowej są dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Szczytnie (pokój 117) wejście A lub w wersji elektronicznej z możliwością edycji do pobrania na stronie:

http://bip.powiatszczycienski.pl/141/Wydzial_Architektury_i_Budownictwa/

Do wniosków złożonych do dnia 16 grudnia 2016 r. (włącznie) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Krzysztof Żyłka
Naczelnik Wydziału