menu

"Moja kariera zawodowa, a wyzwania rynku pracy". Warsztaty grupowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie zaprasza na warsztaty grupowe pn. "Moja kariera zawodowa, a wyzwania rynku pracy".

Więcej informacji: http://www.pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/porady_grupowe/83.html