menu

I Powiatowy Dzień Seniora.

W dniu 25 listopada br., w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbyła się Seniorjada. Uroczystość została zorganizowana z okazji obchodów I-go Powiatowego Dnia Seniora.
Dzień Seniora w Powiecie zainaugurował występ chóru „Preludium”, działającym przy Uniwersytecie III Wieku w Szczytnie. W jego wykonaniu usłyszeliśmy Hymn Seniorjady.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm RP Urszula Pasławska, która objęła honorowy patronat nad akcją Karta Seniora Warmii i Mazur, Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Burmistrz Miasta Szczytno Danuta Górska, Starosta Mrągowski Antoni Karaś, Wicestarosta Kętrzyński Michał Krasiński, Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku Ewa Ostrowska, Radny Powiatu Giżyckiego Mateusz Sieroński, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Szczytnie Henryk Komorowski.
W 2015 roku grupa radnych miejskich: Rafał Kiersikowski, Tomasz Łachacz, Sławomir Staszak, Arkadiusz Myślak, Artur Trochimowicz wraz z radną Powiatu Szczycieńskiego Justyną Chrapkiewicz - Jagaczewską wpadli na pomysł zorganizowania programu, który objąłby szeroką pomocą ludzi starszych. W ten sposób zainicjowali program „Szczycieńska Karta Senior 60+”. Organizatorzy pozyskali liczną grupę przedsiębiorców na terenie Szczytna, którzy stając się partnerami programu, zaproponowali swoje świadczenia lub ulgi w zakupach, osobom powyżej 60-tego roku życia. Od marca br. organizację programu przekazano Powiatowi Szczycieńskiemu, co spowodowało możliwość skorzystania z niego mieszkańcom spoza Szczytna.
Bogaty program artystyczny, został podzielony na dwie części.
W części artystycznej wystąpili: Seniorska Grupa „Dramy” ze Stowarzyszenia „Promyk” w Szczytnie, Jedwabki Band ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie, Apolonia Szydłowska ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Piastunie, chór „Złota Jesień” z Kętrzyna, zespoły: „Christopher” z Domu Pomocy społecznej w Szczytnie, „Echo Pasymia”, „My Piszanie” z Pisza, „Kolonianki” ze Stowarzyszenia „Kolonia nad Szkwą”, „Krys” ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Szczytnie, „Mazury”, „Wystek” ze Stowarzyszenia „Kurpie w Szczytnie”, „Wrzosy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach, „Złota Jesień” z Giżycka, „Babskie Olekanie” z Rozóg, „Złota Jesień” z Giżycka, Studio Wokalne „Sukces” z Mrągowa.
W przewie między występami nastąpiło podpisanie porozumienia między powiatami o partnerstwie w zakresie wzajemnego honorowania Karty Seniora w powiatach będących stronami porozumienia. Podpisali je: Jarosław Matłach Starosta Szczycieński, Antoni Karaś Starosta Mrągowski, Michał Krasiński Wicestarosta Kętrzyński, Ewa Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku oraz Rafał Kiersikowski przedstawiciel twórców programu.