menu

Komunikat w sprawie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie!

K O M U N I K A T
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 17-21 września 2016 r., na terenie tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Przynęty zawierające blister ze szczepionką zostaną zrzucone z samolotów, na obszary bytowania zwierząt dzikich.
W związku z powyższym, w okresie zrzutu oraz 3 tygodnie po ich zakończeniu, prosi się:
- uszanować ciszę leśną - nie płoszyć zwierzyny - nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane - nie podnosić i nie niszczyć przynęt - w przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii - w przypadku dostania się szczepionki na uszkodzoną skórę człowieka względnie jego oczy, jamę ustną czy nos, należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza - o powyższych zasadach pouczyć dzieci Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

I N F O R M A C J A

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE „SZCZEPIONKI – PRZYNĘTY” PRZEZNACZONE DO PRZEPROWADZENIA SZCZEPIEŃ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących, drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone przynęty z zatopionym blistrem zawierającym szczepionkę. Przynęty w kształcie ściętych stożków, koloru szarego, o wymiarach 3,9 x 3,5 x 1,5 cm zawierają zatopiony, plastikowy pojemnik z płynną szczepionką. Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt. Przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy. Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki na błony śluzowe człowieka względnie na uszkodzony naskórek należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza. W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii. Po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni, trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIZNY.
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii