menu

Targi Wiejskich Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego.

W ramach realizowanego przez Fundację Kreolia-Kraina Kreatywności zadania publicznego pn. "Nowe perspektywy rozwoju dla Wioski Sztuki - Jerutki" wspartego finansowo przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego organizujemy w dniu 4 września br. w Jerutkach spotkanie Wiejskich Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego pn. "Targi Wiejskich Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego". Tematem przewodnim tego wydarzenia będzie promowanie istniejących już Wiosek Tematycznych działających na terenie Powiatu Szczycieńskiego.
W ramach Targów od godz. 11.30 do godz. 17.30 planowane są:
- zgłoszone przez organizacje z terenu Powiatu Szczycieńskiego, w tym Wioski Tematyczne prezentacje dorobków przedstawione w postaci: stoisk, występów artystycznych, pokazów itp. (zapewniamy miejsca stoiskowe, scenę, nagłośnienie),
- pokazy i warsztaty w pracowniach rękodzieła w Centrum Kreatywności w Jerutkach;
- spotkanie, integracja i możliwość wymiany doświadczeń między liderami ngo i grup nieformalnych z wiejskich obszarów powiatu szczycieńskiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”;
- spotkanie z zaproszonymi ekspertami i specjalistami z zakresu tematyki Wiosek Tematycznych.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i skorzystania z niecodziennej okazji spotkania niezwykłych, pełnych inwencji osób zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności.