Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Dofinansowano przez UE

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie
ul. Mickiewicza 10, 12 - 100 Szczytno, tel. fax. 624 28 38

Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
ul. Polska 18, 12 - 100 Szczytno, tel. 624 28 24, tel. fax. 624 26 03

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
ul. Lanca 10, 12 - 100 Szczytno, tel. fax. 624 28 18

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie
ul. J. Korczaka 4, 12 - 100 Szczytno, tel. 624 21 06, tel. fax. 623 10 68

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
ul. Lipperta 10, 12 -100 Szczytno, tel. fax. 624 86 15

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Szczytnie
ul. Lanca 10, 12 - 100 Szczytno, tel. fax. 624 25 92

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
ul. M. Konopnickiej 70, 12 -100 Szczytno, tel. fax. 624 97 10

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
-Dom Dziecka w Szczytnie - Dom Dziecka Nr 2 w Szczytnie ul. Niepodległości 15, 12 - 100 Szczytno, tel. fax. 624 25 17

Centrum Ekonomiczno -Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
-Dom dla Dzieci Nr 1, -Dom dla Dzieci Nr 2, -Dom dla Dzieci Nr 3, ul. Dworcowa 29, 12 - 130 Pasym tel. fax. 621 20 13

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczytnie
ul. M. C. Skłodowskiej 3/26, 12 - 100 Szczytno, tel. fax. 624 35 83

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie
ul. Wielbarska 2, 12 - 100 Szczytno, tel. fax. 624 22 88
Filia Domu Pomocy Społecznej w Spychowie, ul. Sienkiewicza 3, 12 - 150 Spychowo, tel. fax. 622 50 30

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie, ul. Wielbarska 4, 12 - 100 Szczytno, tel. fax. 624 22 35
Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie, Piasutno 63, 12 - 140 Świętajno, tel. fax. 621 02 55

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
ul. W. Pola 4, 12 - 100 Szczytno, tel. fax. 624 32 87

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie, ul. Wielbarska 4, 12 - 100 Szczytno, tel. fax. 623 11 69

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno, tel. 623 14 95 fax. 624 07 36