menu

Porozumienie o współpracy Powiatu Szczycieńskiego z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie w zakresie bezpieczeństwa.

2016-06-22 14:34:16 (ost. akt: 2016-06-22 14:42:13)

W dniu 22 czerwca 2016r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie Komendant – Rektor insp. Piotr Bogdalski oraz Starosta Szczycieński Jarosław Matłach podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w obszarach:
1) działalność naukowo – badawcza,
2) działalność edukacyjna,
3) działalność dydaktyczna,
4) działalność promocyjna,
5) działalność organizacyjna.
Porozumienie reguluje dotychczasowe współdziałanie w zakresie odbywania praktyk studenckich przez słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, udział pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w praktycznych ćwiczeniach i posiedzeniach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Porozumienie daje możliwość realizacji przez Powiat Szczycieński przyszłych projektów programów z zakresu bezpieczeństwa przygotowanych przez wykładowców uczelni, gdzie „poligonem doświadczalnym” może być Powiat Szczycieński.