menu

Ostatnie pożegnanie.

2015-06-01 16:53:11 (ost. akt: 2015-09-16 13:48:45)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Kacpra Zimnego kierownika Urzędu Rejonowego w Szczytnie, pierwszego Starosty Szczycieńskiego po roku 1998, który tworzył podwaliny Samorządu Powiatowego, laureata Juranda Honorowego, działacza ludowego, wielkiego patrioty, społecznika, człowieka bez reszty oddanego Ziemi Szczycieńskiej i jej społeczności.
Pan Kacper Zimny ukończył szkołę agrotechniczną w Czernichowie k/ Krakowa. Jako jeden z jej pierwszych absolwentów, dostał nakaz pracy i w roku 1951 mając niewiele ponad 20 lat znalazł się na Warmii i Mazurach. Pracę rozpoczął w Państwowym Ośrodku Maszynowy w Dobrym Mieście. Po kilkumiesięcznej praktyce znalazł zatrudnienie w POM w Szczytnie. Trzy lata później zostaje kierownikiem Powiatowego Zarządu Rolnictwa, Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczytnie -odpowiednika dzisiejszego Zarządu Powiatu. Do 1975 roku pod jego kierownictwem przeprowadzono zagospodarowanie ziemi i uwłaszczono osadników. Był to wielki wysiłek organizacyjny w bardzo trudnych warunkach. W krótkim czasie zdołano zagospodarować użytki rolne, systematycznie zwiększając produkcję zbóż i hodowlę zwierząt. Elektryfikowano wsie i gospodarstwa rozrzucone w zabudowie kolonijnej. Powiatowy Zarząd Rolnictwa organizował gospodarkę rolną i leśną, kursy dla rolników, przetwórstwo rolno -spożywcze. W Szczytnie powstawały pierwsze zakłady przetwórcze: kaszarnia, zakłady lniarskie, masarnie i fabryka mebli. W latach 1975 -1990 Pan Kacper Zimny pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W wyniku zmian ustrojowych, jakie miały miejsce w latach 1989/1990 w Polsce, w sierpniu 1990 roku zostaje powołany na stanowisko kierownika Urzędu Rejonowego w Szczytnie. Jako organizator życia gospodarczego na Warmii i Mazurach nagradzany wieloma odznaczeniami samorządowymi i resortowymi, a w roku 1996 uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 1 stycznia 1999 roku zostaje Starostą Szczycieńskim. Od podstaw tworzy administrację samorządu powiatowego. Obdarzony charyzmą, autorytetem, wykorzystując zdobyte doświadczenia w organizowaniu administracji z powodzeniem nadaje jej odpowiedni kształt i charakter. Po zakończeniu kadencji angażował się w działania na rzecz Powiatu i Ziemi Szczycieńskiej. Nie poddawał się presji czasu. Swoją postawą, mądrością, doświadczeniem i przemyśleniami zawsze służył radą, pomocą i wsparciem pokazując innym jak można pokonywać wszelkie życiowe trudności i uczciwie żyć. W uznaniu zasług za pracę i wieloletnie zaangażowanie na rzecz Powiatu i Ziemi Szczycieńskiej Pan Kacper Zimny w roku 2010 został uhonorowany statuetką Juranda Honorowego.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.