menu

Informacja dotycząca zmian w realizacji zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert.

Informacja dotycząca zmian w realizacji zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert.
Uchwałą Nr 39/IX/2016 dnia 21 kwietnia 2016 r., Zarząd Powiatu w Szczytnie przyjął zmiany w realizacji zadania „Za wsią prosto, tam w stodole teatr robią…” realizowanego przez Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA.

Załącznik:
1. uchwala-zarzadu-powiatu-nr-39-ix-2016-4741