Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Informacja dotycząca Zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła ewangelickiego w Szczytnie”.

2024-03-29 12:29:33 (ost. akt: 2024-03-29 12:37:14)

Informacja dotycząca Zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła ewangelickiego w Szczytnie”.W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty do Zamawiającego - Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczytnie wpłynęły dwie oferty. W załączeniu informacja z otwarcia ofert i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wymiana pokrycia dachu nawy głównej od strony zachodniej oraz nad prezbiterium Kościoła Ewangelickiego w Szczytnie.”. Wstępna Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/3319/PolskiLad.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zobacz także

więcej »