Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2024 z zakresu: powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Szczycieńskim

2023-11-30 12:00:00 (ost. akt: 2023-12-01 09:28:13)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych na rok 2024 z zakresu: powierzenia Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Szczycieńskim.

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Szczytnie dnia 30 listopada 2023 roku przyjął Uchwałę Nr 73/XXIV/2023: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego na rok 2024 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Decyzja o dofinansowaniu w załączniku do Uchwały:

Uchwała Zarządu Powiatu w Szczytnie nr 73/XXIV/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku

Zobacz także

więcej »