Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Wręczenie nagród Starosty Szczycieńskiego "POMOCNI-WSZECHMOCNI"

2023-11-17 13:26:43 (ost. akt: 2023-11-17 13:50:37)

Dziś, w piątek, 17 listopada w auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia nagród Starosty Szczycieńskiego "Pomocni-Wszechmocni" dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. - Siła społeczeństwa tkwi w solidarności i gotowości do niesienia pomocy. Dzisiaj wyróżniamy tych, którzy nie wahają się pomagać inny. Ich oddanie sprawia, że nasza społeczność staje się nie tylko silniejsza, ale także bardziej ludzka - mówi Jarosław Matłach, Starosta Szczycieński.Ceremonia rozpoczęła się serdecznym przywitaniem zaproszonych gości przez Pana Jarosława Matłacha. Starosta podkreślił znaczenie działań społecznych i roli, jaką odgrywają osoby zaangażowane w pomoc społeczną. Wyraził swoją wdzięczność dla laureatów, podkreślając, że ich praca przyczynia się do budowania społeczeństwa opartego na zrozumieniu, współpracy i wsparciu.

Wyróżnionych zostało 14 osób z różnych placówek na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

Wśród laureatów znalazł się Bartosz Abramski, terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedwabnie, który aktywnie działa na rzecz integracji osób wykluczonych społecznie. Kolejną wyróżnioną osobą jest Beata Dmochowska, pracownica Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu, która poprzez zajęcia artystyczne wspiera rozwój podopiecznych.

Nagrodę otrzymała również Milena Drózd, terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzeszkach, za jej zaangażowanie w działania integracyjne na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wśród laureatów znaleźli się także pracownicy instytucji takich jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, czy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a jednocześnie dziękujemy im za ich poświęcenie i trud w służbie społeczności lokalnej. To właśnie ich codzienna praca i zaangażowanie czynią nasze społeczeństwo lepszym miejscem.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród, wszyscy zebrani mieli okazję uczestniczyć w chwilach relaksu przy muzyce w wykonaniu Julii Płocharczyk.


Pełna lista laureatów:

Bartosz Abramski — Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie
Terapeuta w pracowni muzyczno-teatralnej, aktywizacja i integracja osób wykluczonych społecznie, projekty kulturalne.

Beata Dmochowska — Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu
Pracuje w dziale arteterapii, organizacja wycieczek, praca artystyczna, wspieranie rozwoju podopiecznych.

Milena Drózd — Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach
Terapeuta, inicjatywy integracyjne z osobami i instytucjami, budowanie społecznej tolerancji.

Monika Gomułkiewicz — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku
Pracownik socjalny, kontakt z klientami, przyjazne i pomocne podejście, wzór dla młodszych pracowników.

Karolina Kozłowska — Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Instruktor terapii zajęciowej, wprowadzanie alternatywnych form komunikacji, przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.

Ewa Donata Kulesik — Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie
Pracownik socjalny, dbałość o dobro dziecka i rodziny, uczestnictwo w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Grażyna Łazicka — Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie
Pracownik socjalny od 1986 roku, niezastąpiony podczas pandemii, udział w partnerskim projekcie "Przyszłość to aktywność".

Marta Obidzińska — Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu
Starszy asystent rodziny, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin, inicjatywy w ramach projektu Centrum Wspierania Rodziny.

Ewa Orzoł — Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ponad 40 lat w pieczy zastępczej, aktywna rola w Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych, rozwaga i zdecydowanie w interwencjach.

Karolina Prusik — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach
Asystent Rodziny, innowacyjne pomysły i inicjatywy poprawiające jakość życia rodzin, organizacja konkursu plastycznego "Rodzina — moja siła".

Ewa Sochoń — Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie
Instruktor terapii zajęciowej, terapeuta, zrozumienie potrzeb podopiecznych, aktywizacja uczestników.

Bożena Szydłowska — Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie
Pracowniczka MOPS od 32 lat, inicjatywy pomocowe w trakcie pandemii i dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Aneta Ściągaj — Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie, filia w Piasutnie
Terapeuta z 17-letnim doświadczeniem, praca z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i psychicznie chorymi.

Anna Zbirowska — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie
Pracowniczka socjalna od 1990 roku, specjalistka pracy socjalnej, poprawa funkcjonowania rodzin w gminie Świętajno.


Zobacz także

więcej »