Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Sesja Rady Powiatu

2023-11-15 07:43:13 (ost. akt: 2023-11-15 11:14:30)

Dziś, w środę, 15 listopada, w Sali Partnerskiej Starostwa Powiatowego w Szczytnie odbyła się Sesja Rady Powiatu.W trakcie sesji radni mieli okazję dowiedzieć się o pracy Zarządu Powiatu między sesjami. Omówiono również istotne kwestie dotyczące przyszłości powiatu, takie jak zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034 oraz modyfikacje budżetu powiatu na rok 2023. Te zagadnienia budziły z pewnością duże zainteresowanie ze strony radnych, mając wpływ na rozwój i funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Kolejne punkty obrad dotyczyły istotnych decyzji, takich jak zgoda na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego przejęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Ponadto, radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. "Klaster Szczycieńska Energia". Inicjatywy te mają na celu rozwijanie dziedzin ważnych dla rozwoju powiatu, takich jak energetyka czy współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Ważnym punktem obrad było również określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Szczycieński. Decyzje te wpływają bezpośrednio na życie społeczności lokalnej, zarówno w obszarze edukacji, jak i komunikacji publicznej.

Na zakończenie sesji radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024". Program ten ma na celu wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych w lokalnym środowisku.

Zobacz także

więcej »