Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Utworzenie Klastra Szczycieńska Energia – Innowacyjny krok w transformacji energetycznej

2023-11-15 12:00:00 (ost. akt: 2023-11-15 13:39:05)

Radni Powiatu Szczycieńskiego przegłosowali uchwałę o przystąpieniu Powiatu Szczycieńskiego do Klastra Szczycieńska Energia, otwierając nowy rozdział w transformacji energetycznej regionu. Klastry energii, jako formy obywatelskich społeczności energetycznych, stają się kluczowym elementem przyszłościowego modelu produkcji energii elektrycznej.

Radni Powiatu Szczycieńskiego przegłosowali uchwałę o przystąpieniu Powiatu Szczycieńskiego do Klastra Szczycieńska Energia, otwierając nowy rozdział w transformacji energetycznej regionu. Klastry energii, jako formy obywatelskich społeczności energetycznych, stają się kluczowym elementem przyszłościowego modelu produkcji energii elektrycznej.

Aktualna i czekająca nas w 2025 roku, transformacja energetyczna, zarówno w Polsce, jak i na świecie, skłania lokalne społeczności do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Kluczowym uczestnikiem tej rewolucji są klastry energetyczne.

Klastry energii to cywilnoprawne porozumienia, które obejmują produkcję, dystrybucję, obrót energią, głównie pochodzącą z odnawialnych źródeł. Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, podkreśla - Utworzenie klastra to strategiczny krok w kierunku samodzielności energetycznej. Dzięki temu otwieramy dostęp do dodatkowych środków, które wesprą nasze przedsięwzięcia z zakresu energetyki.

Członkowie klastra, czyli jednostki samorządu terytorialnego: powiat i gminy, osoby prawne, fizyczne, oraz inne podmioty, mają wspólny cel - stworzenie lokalnego obszaru samobilansującego się. Dzięki temu, zapotrzebowanie na energię elektryczną wewnątrz klastra będzie pokrywane przede wszystkim przez własne źródła, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy kogeneracyjne.

Klastry energii stanowią również źródło dodatkowych środków publicznych, zarówno krajowych, jak i z programów unijnych, wspierających przedsięwzięcia z zakresu energetyki. W przypadku Klastra Szczycieńska Energia, te dodatkowe środki mogą być przeznaczone na budowę nowych instalacji, audyty energetyczne, czy optymalizację zużycia energii.

- Utworzenie klastra to nie tylko ekonomiczne korzyści, ale również rozwój innowacyjnych technologii na terenie powiatu. Stajemy się aktywnymi uczestnikami transformacji energetycznej, co przyniesie korzyści dla mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na naszym terenie - dodaje Starosta.

Utworzenie klastra umożliwi, w perspektywie kilku lat, zmniejszenie cen energii dla członków klastra, a także pełne skorzystanie ze środków krajowych i europejskich na działania związane z nowoczesnym podejściem do energetyki, to innowacyjne podejście do transformacji energetycznej, które przyniesie wymierne korzyści dla Powiatu Szczycieńskiego oraz jego mieszkańców.

Zobacz także

więcej »