Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Dofinansowano przez UE

Szczycieńskie Jurandy w rękach najlepszych

2023-03-24 09:12:39 (ost. akt: 2023-03-30 10:10:11)

Podczas gali nagrody Juranda, która w tym roku odbyła się w Szkole Muzycznej w Szczytnie kapituła przyznała pięć wyróżnień i tyle samo Jurandów. Dodatkowo Juranda honorowego za całokształt działalności otrzymała Elżbieta Kasznia z Rozóg. Wydarzenie uświetniły występy uczniów szkoły muzycznej oraz Grupy Smyczkowej Absolwent z Olsztyna.Po raz dwudziesty trzeci, kapituła (Jarosław Matłach Starosta Szczycieński - przewodniczący, Dariusz Hodkowski - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców i Joanna Gawryszewska - przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego) nominowała wybitne osoby działające w dziedzinach takich jak przedsiębiorczość, kultura, sport czy działalność społeczna.

Nagrody Juranda to najbardziej wyjątkowe i prestiżowe wyróżnienia w Powiecie Szczycieńskim. Zgodnie z regulaminem nagradzania, Kapituła przyznaje corocznie nie więcej niż pięć statuetek i pięć wyróżnień. W wyjątkowych okolicznościach, na wniosek Przewodniczącego Kapituły mogą być wręczone dodatkowo honorowe statuetki.

Wiesława Zalewska - Nagroda Juranda w dziedzinie działalności społecznej

Po ukończeniu Studium Pomaturalnego w Szczytnie rozpoczęła pracę w szczycieńskim szpitalu, gdzie pracowała przez ponad 30 lat. Udziela się społecznie w Polskim Towarzystwie Pielęgniarek, Lidze Kobiet oraz Związkach Zawodowych Pielęgniarek i Położnych, pełniąc funkcję przewodniczącej.
Działalność społeczną zaczęła od harcerstwa, następnie wstąpiła do Ligi Kobiet, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Związków Zawodowych. W roku 1995 wstąpiła do LOK, gdzie była prezesem na okręg Warmińsko-Mazurski. Od wielu lat jest członkiem zarządu PCK. W 2001 roku utworzyła Stowarzyszenie „Forum Kobiet”. Od wielu lat jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych oraz Rady Seniorów Powiatu Szczycieńskiego. Współpracuje z Kołem Diabetyków i Kołem Polskiego Związku Niewidomych. W grudniu 2022 roku została powołana jako łącznik Rady Seniorów Powiatu Szczycieńskiego z radą wojewódzką w Olsztynie.

Hubert Jasionowski - Nagroda Juranda w dziedzinie kultury i sztuki

Mieszka i tworzy w Szczytnie. Od 1979 roku zajmuje się fotografią. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje fotografia przyrodnicza i krajobrazowa, której z pasją się oddaje. W 1998 roku został członkiem Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskich Fotografów Przyrody. Jest autorem i współautorem wielu polskich i zagranicznych wystaw fotograficznych, swoje zdjęcia publikował w wielu wydawnictwach w całej Europie.
Jest członkiem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, wyróżnionym medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej”.

Polski Związek Niewidomych Koło w Szczytnie - Nagroda Juranda w dziedzinie aktywizacji społecznej (odebrała prezes koła Pani Katarzyna Pacewicz)

Szczycieńskie koło Polskiego Związku Niewidomych powstało w 1957 roku, jego założycielem był Czesław Zientara. Od 2016 roku prezesem koła jest Katarzyna Pacewicz. Koło zrzesza 62 członków w wieku od 7 do 89 lat. Związek skupia osoby niewidome i słabowidzące w celu społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans, edukacji i aktywizacji społecznej.
Koło w Szczytnie na różne sposoby pomaga swoim członkom w życiu codziennym m.in. poprzez pomoc w kontaktach z urzędami, organizację szkoleń, ułatwiając dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego.
Dzięki działalności koła jego członkowie integrują się nie tylko ze sobą, ale również z pozostałą częścią społeczeństwa organizując wycieczki kulturalne i edukacyjne.

Firma HYDROMIX - Nagroda Juranda w dziedzinie gospodarki (odebrał Pan Sebastian Pliszka)


Historia firmy sięga 1998 roku kiedy to Jerzy Pliszka założył Zakład Hydrauliczny „Instalator”. Początkowo działał na rynku lokalnym, stopniowo realizując coraz większe inwestycje. Od 2006 roku do firmy dołączył syn Jerzego – Sebastian. W 2009 roku firma przekształciła się w „HYDROMIX”, powstał też punkt handlowy przy ul. Przemysłowej. Kolejne lata przyniosły wiele kamieni milowych w rozwoju firmy, w 2010 powstała siedziba przy ulicy Wielbarskiej, nieustannie rozwijany jest również park maszynowy. Obecnie ruszyły prace nad budową hali biurowo-magazynowej o powierzchni 1000m2.
Odbiorcami usług firmy są duże firmy takie jak m.in. BUDIMEX, MOSTOSTAL.

Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo - Nagroda Juranda w dziedzinie podtrzymywania pamięci historycznej i kulturowej

Stowarzyszenie powstało w roku 2003. Za cel przyjęło sobie rozwój i promocję Spychowa przez stworzenie wioski tematycznej „Spychowo Gród Juranda”. „Przyjazne Spychowo” przyczyniło się do powstania w Spychowie amfiteatru w roku 2004. Stowarzyszenie organizuje wiele wydarzeń promujących Powiat. Najważniejszą imprezą jest organizowany już od 20 lat „Powrót Juranda do Spychowa”.
Dzięki stowarzyszeniu odbywa Turniej Chórów o Miecz Juranda, wystawiane są liczne spektakle teatralne. Od 2018 roku Stowarzyszenie organizuje wspólnie z Nadleśnictwem Spychowo i Klubem Biegacza Jurund – Półmaraton Spychowski „Tropem Niedźwiedzia”.
„Przyjazne Spychowo” z Orszakiem Juranda uczestniczy w wielu imprezach organizowanych w kraju i zagranicą.
Stowarzyszenie podjęło ideę Grodu Juranda w formie średniowiecznego grodziska nad jeziorem Spychowskim, które ma nawiązywać do historii ziem pogranicza.

Elżbieta Kasznia - Nagroda Juranda Honorowego za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury


Wywodzi się z bogatego grona twórców ludowych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Pieśni ludowych uczyła się od ciotek, sąsiadów i innych śpiewaczek i śpiewaków kurpiowskich z okolic Rozóg. Na scenie występuje od lat osiemdziesiątych, początkowo jako członkini zespołu ludowego, a później solo. Na jej repertuar składają się pieśni kurpiowskie o ciekawej treści literackiej z zachowaniem oryginalnej wersji gwarowej i melodyjnej. Swoją wiedzę przekazuje młodszemu pokoleniu - prowadzi zajęcia ze sztuki ludowej Kurpi: wycinanek, haftu czy śpiewu.
Jest wielokrotną laureatką przeglądów, festiwali i konkursów ludowych prezentując swoje umiejętności w całej Polsce i zagranicą.
Wyróżniona została najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w dziedzinie kultury ludowej w Polsce – Nagrodą im. Oskara Kolberga.

Tadeusz Szyszka - wyróżnienie w dziedzinie działalności społecznej


Od lat zaangażowany w upowszechnianie i kultywowanie polskiej kultury, tożsamości i tradycji narodowej w regionie i wśród Polaków mieszkających na Litwie. Od ponad dekady działa w Stowarzyszeniu Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur oraz Stowarzyszeniu „Kurpie w Szczytnie”.
Jest organizatorem i uczestnikiem wielu akcji, które pielęgnują kulturę polską i tożsamość narodową wśród Polaków mieszkających na Litwie. Brał udział w nadaniu sztandaru Polskiemu Gimnazjum im. Konstantego Obrębskiego w Niemenczynie, tworzeniu Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole, doposażaniu Dworku Józefa Piłsudskiego w Piekieliszkach. Współpracuje również z Muzeum Etnograficznym w Niemenczynie.

Ryszard Łopatka - wyróżnienie w dziedzinie działalności kulturalnej

Przyjechał do Szczytna z Małopolski w 1980 roku. Miał zamiar zostać 3 lata i został na dobre. Trudny do zdefiniowania w paru zdaniach. W latach osiemdziesiątych korespondent Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie. Podczas pobytu w USA był reporterem polonijnej gazety „Biały Orzeł”. Czasami bywa poetą. Autor 2 tomików poezji „Boże Narodzenie” i „Powroty”. Wiersze zamieszcza w gazetach w Polsce, USA i na Litwie.
Zbieracz pamiątek z okresu I i II Wojny Światowej i kartek pocztowych.
Ma w swoim dorobku 41 wystaw ze zbiorów własnych – pierwszą w listopadzie 1985 r., najnowszą w grudniu 2022 roku w Muzeum Mazurskim w Szczytnie. Jego zbiory eksponowane były w Olsztynie, Lidzbarku Warm., Kętrzynie, Nidzicy, Wojniczu, Niemenczynie (Litwa).

Wspólnota Śląska 12 - wyróżnienie w dziedzinie eko innowacji (odebrali Panowie Zbigniew Chrapkiewicz i Krzysztof Klimek)


Działalność proekologiczna rozpoczęła się w 2014 roku kiedy to na dachu budynku przy ulicy Śląskiej 12 zainstalowano 153 panele fotowoltaiczne. Inwestycja ta pozwoliła zmniejszyć opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku o blisko 60%. W kolejnych latach wspólnota inwestowała m.in. w instalacje uzdatniające wodę.
W 2021 roku powstała oparta na konstrukcji balkonów instalacja fotowoltaiczna.
Działania Wspólnoty wzbudziły zainteresowanie naukowców czy Ministerstwa Ochrony Środowiska i są stawiane za wzór na przeróżnych sympozjach, seminariach i konferencjach w całym kraju.
Jak podsumowuje Zbigniew Chrapkiewicz w swoich działaniach członkowie wspólnoty kierują się trzema priorytetami: ekologią, ekonomią i zadowoleniem mieszkańców.

Olaf Szempliński - wyróżnienie w kategorii sportu otrzymuje

Z dumą reprezentuje swoją rodzinną Gminę Jedwabno. Jestem uczniem Zespołu Szkół Nr. 2 w Szczytnie. Jako sześciolatek, po raz pierwszy stanął na macie Szczycieńskiego Klubu Kyokushin Karate. Do dziś pilnie szlifuje tam swoją formę psychiczną i fizyczną pod okiem najlepszych trenerów i mentorów - Shihana Piotra Zembrzuskiego i Sensei Eweliny Mirosław. Długie i wyczerpujące treningi, powtarzane regularnie przez wiele lat, stopniowo zaczęły przynosić wymierne efekty.
Od dwóch lat jego kariera sportowa nabrała tempa, może pochwalić się tytułami Mistrza Polski i Europy, a w 2022 r. zdobył między innymi 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Ełku, 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Wschodniej w Bartoszycach.
Obecnie przygotowuje się do spełnienia swoich największych marzeń, startu w majowych Mistrzostwach Europy w Barcelonie oraz Mistrzostwach Świata w Japonii w listopadzie.

Elżbieta Zyra - wyróżnienie w kategorii działalności gospodarczej

Jest absolwentką studiów z kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz trenerką umiejętności psychospołecznych.
Od 20 lat prowadzi działalność gospodarczą związaną z kulturą dnia codziennego, czyli kawą i herbatą. Przez 9 lat prowadziła herbaciarnię Róża Wiatrów w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie, gdzie organizowała koncerty, pokazy, wystawy, turnieje i spotkania kulturalne, a także współredagowała miesięcznik Nasz Akapit i współtworzyła Stowarzyszenie "Bliżej siebie w Szczytnie". Obecnie prowadzi Pyszną Szafę - herbatownię promującą lokalnych producentów i twórców.
Przez ostatnie 10 lat Elżbieta pracowała w obszarze wsparcia i rozwoju osobistego dla seniorów, osób bezrobotnych i rodzin. Od 6 lat współtworzy autorski program Rodzinna Enklawa Czasu.

Zobacz także

więcej »