Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Pomóż odnowić dworzec w Ochódnie, sprawdź jak to zrobić!

2023-02-28 09:36:00 (ost. akt: 2023-02-28 09:39:29)

Do 5 marca 2023 roku trwa konkurs ,, Nasz zabytek’’ prowadzony przez Fundację Most the Most. Uczestnicy mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie do 1 000 000 zł.

Im więcej zgłoszeń na zabytek tym większe szanse na jego zwycięstwo. Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszony obiekt musi być wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, który jest własnością publiczną.
W poprzedniej edycji w województwie warmińsko-mazurskim do konkursu zgłoszono 20 zabytków i wygrała Synagoga w Barczewie.

Każdy zabytkowy budynek zasługuje na renowację, jednak chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w konkursie oraz do zgłoszenia wyjątkowego obiektu jakim jest Dworzec Kolejowy w Ochódnie. Zabytek ten spełnia wymogi formalne: czyli jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków i jest własnością publiczną.

Poniżej instrukcja wypełnienia formularza zgłoszeniowego:
1. Wejdź w poniższy link i aby zacząć wypełniać kliknij DALEJ
https://www.webankieta.pl/ankieta/885253/formularz-zgloszeniowy-i-konkursu-nasz-zabytek.html

2. Wybierz województwo warmińsko-mazurskie, powiat szczycieński, Szczytno(gmina wiejska) po wypełnieniu kliknij DALEJ

3. Wpisz dane adresowe zabytku:
Miejscowość: Ochódno
Ulica: brak więc nie wpisuj
Numer: 8
Kod pocztowy 12-100

4. Wpisz nazwę zabytku, która pozwoli go nam zidentyfikować. Może to być nazwa własna, jeśli zabytek ją posiada, albo rodzaj zabytku (np. kamienica, wieża ciśnień, fort itp.). *
Dworzec Kolejowy

5. Czy zabytek jest własnością publiczną?
Zaznacz TAK

6. Kto jest właścicielem zgłaszanego przez Ciebie zabytku? To dla nas ważne, gdyż będziemy się z nim kontaktować. Musimy ustalić czy jest zainteresowany współpracą z Fundacją przy realizacji projektu.
Polskie Koleje Państwowe
Kliknij dalej

7. Napisz, dlaczego akurat ten zabytek zgłaszasz? Przekonaj nas, dlaczego warto go wybrać? Opowiedz o nim w kilku zdaniach. Opisz jego najważniejsze cechy, funkcję, historię itp. *

Zabytkowy dworzec kolejowy z 1909 roku położony jest przy urokliwej ścieżce rowerowej ( koło 7 km jadąc ścieżką od strony Szczytna) po byłym nasypie kolejowym na linii 262 Szczytno-Biskupiec Reszelski. Dnia 01.01.1994 r. wstrzymano ruch pociągów na tej trasie. Obiekt ten jest zamknięty. Obok znajduje się miejsce obsługi rowerzystów czyli wiata, tablice informacyjne, stojaki ma rowery, miejsce na rozpalenie ogniska. Ścieżka o nawierzchni bitumicznej o długości około 30 km prowadząca ze Szczytna do gminy Dźwierzuty i na odwrót została wybudowana w latach 2019-2021,cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Trasa została nazwana ,,Rowerem po kolei’’, ale można tutaj dotrzeć również samochodem. W tym miejscu organizowane są wydarzenie sportowe. Niebawem odcinek ten zostanie wydłużony i będzie prowadził do Biskupca. Zgłoszenie tego obiektu do konkursu jest szansą przed jego dalszym niszczeniem. W dworcu kolejowym w Ochódno drzemie ogromny potencjał turystyczny, kulturowy, społeczny, a także sportowy. Miejsce oddalone od miast, dróg, wśród lasów i pól, które jest źródłem świeżego powietrza i relaksującego wypoczynku powinno być szczególnie docenione i zadbane. Może jest już historią, ale może być przyszłością tętniącą życiem.

8. Czy masz pomysł, w jaki sposób zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości? Jak może służyć Tobie i Twojej społeczności? Jakie nowe funkcje mógłby pełnić?

Dworzec kolejowy mógłby zostać dworcem rowerowym z przywróceniem jego wnętrzu historycznego wyglądu jako izba pamięci i stworzeniem węzła sanitarnego. Obiekt służyłby rowerzystom oraz pieszym podróżującym po ścieżce rowerowej jako miejsce postoju tak jak miało to miejsce 29 lat temu i wcześniej. W budynku można by było organizować lekcje historii, wydarzenia kulturalne, wystawy, spotkania towarzyskie połączone z opowieściami na temat dziejów dworca kolejowego. Adresatami tych działań byli by wszyscy bez względu na wiek: pobliscy mieszkańcy, osoby korzystające ze ścieżki rowerowej, turyści. Naturalne środowisko służy wszystkim. Ożywienie turystyczne związane z nową atrakcją przysłużyło by się lojalnej społeczności.
Kliknij dalej

9. Dodaj zdjęcia jeśli masz swoje to super, jeśli nie dodaj z naszej galerii.
Koniecznie trzeba załączyć co najmniej jedno zdjęcie.

10. Czy jesteś autorem zdjęcia/zdjęć?
Jeśli załączyłeś/aś zdjęcia z naszej galerii, przy pytaniu czy jesteś ich autorem zaznacz nie, jeśli dodałeś/aś zdjęcie wykonane przez Ciebie to zaznacz tak.
Kliknij dalej

11. Skąd wiesz o konkursie?
Zaznacz odpowiedź.

12. Wpisz swoje imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania i numer telefonu
kliknij dalej

13 Zaznacz niezbędne zgody
Kliknij WYŚLIJ. Twoje zgłoszenie będzie już wysłane. Dziękuje za zaangażowanie!

14. Zachęć znajomego ;-)

Zobacz także

więcej »