Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Powiatowy zespół ds. ekonomii społecznej

2023-01-31 08:01:17 (ost. akt: 2023-01-31 10:45:36)

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie odbyło się dzisiaj spotkanie POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM. Rolę gospodarzy pełnili Starosta Szczycieński Jarosław Matłach oraz Beata Januszczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele wielu jednostek, instytucji i organizacji - sektor oświaty, instytucje pomocy oraz integracji społecznej, instytucje i jednostki samorządu. Starosta Szczycieński Pan Jarosław Matłach powitał uczestników i rozpoczął spotkanie przekazaniem gratulacji dla Pani Dyrektor Beaty Januszczyk jako wyraz uznania za zaangażowanie, godną naśladowania postawę w służbie publicznej i aktywne działanie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów lokalnego rynku pracy.

Dalszą część spotkania poprowadził Pan Krzysztof Margol - Prezes Fundacji NIDA i przedstawił uczestnikom działalność OWES, rolę powiatowego zespołu ds. ekonomii społecznej a także podkreślił potencjał przedsiębiorstw w powiecie szczycieńskim, jako przykład podając m.in. działalność Spółdzielnia Socjalna Bulwar i Kreolia Kraina Kreatywności. W roli prelegenta wystąpiła również Pani Katarzyna Koplińska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, dzięki czemu uczestnicy mogli poznać katalog usług społecznych w województwie warmińsko – mazurskim. Następnie, możliwości i szanse współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej przedstawił Pan Tomasz Schimanek – ekspert z zakresu ekonomii społecznej. Szczególną rolę przedsiębiorczości społecznej podkreślił w swoim wystąpieniu Pan Krzysztof Karwowski Prezes Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Podczas spotkania przedstawiono praktyczne aspekty rozwoju i warunki włączenia ekonomii społecznej do lokalnej gospodarki oraz potencjał możliwości rozwojowych i współpracy samorządu lokalnego oraz biznesu z przedsiębiorstwami społecznymi.

Seminarium zaszczyciła swoją obecnością Pani Marszałek Sylwia Jaskulska, której wizyta miała na celu złożenie gratulacji w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Pani Dyrektor Beaty Januszczyk – z okazji otrzymania prestiżowego wyróżnienia Primus in Agendo przyznanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Szkolenie było cenną inspiracją, a uczestnicy zostali zmotywowani do nawiązania współpracy w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej bądź myślisz o założeniu bądź przystąpieniu do spółdzielni socjalnej zapraszamy do kontaktu:
e-mail: ekonomiaspoleczna@nida.pl
www.ekonomiaspoleczna.nida.pl


Zobacz także

więcej »