Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Projekty aktywizacyjne dla rodziców dzieci do lat 3

2022-09-14 10:49:04 (ost. akt: 2022-09-14 11:25:49)

Centrum Edukacji w Szczytnie zachęca rodziców do wzięcia udziału w rekrutacji do realizowanych projektów.

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja do trzech projektów skierowanych do rodziców dzieci, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię, w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Trzeci z projektów skierowany jest do osób niepracujących wychowujących dzieci do lat trzech, którzy chcieliby wrócić na rynek pracy.

Poniżej szczegóły projektów:


"Malec u niani" - Projekt adresowany do osób, które chcą skorzystać z dofinansowania opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię


https://dziecko.wmzdz.pl/olsztyn-nianie/rekrutacja/"Malec w żłobku" - Projekt adresowany do osób, które chcą skorzystać z dofinansowania opieki nad dzieckiem sprawowanej w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

https://dziecko.wmzdz.pl/olsztyn-zlobek/rekrutacja/"Malec z aktywnym rodzicem" - Projekt ma pomóc niepracującym rodzicom dzieci do lat 3 w powrocie do pracy lub jej znalezieniu.

Ma to nastąpić poprzez:

- wsparcie finansowe – zrefundowanie rodzicowi do 80% poniesionych kosztów opieki zewnętrznej nad dzieckiem przez 12 miesięcy (w instytucjach: żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub indywidualnie u niani)
- wsparcie aktywizacyjne – w tym: doradztwo i stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika, odpowiednio dobrany kurs zawodowy oraz pośrednictwo pracy (a także – opcjonalnie – 3 miesięczne staże zawodowe).

https://dziecko.wmzdz.pl/olsztyn-aktywizacja/rekrutacja/
Pierwszy nabór trwa od 14 do 20 września 2022 (start - od godz. 8.00 pierwszego dnia, koniec - ostatniego dnia o godz. 15.00).

W przypadku powstałych w projekcie oszczędności i wyczerpania możliwości skorzystania z Kandydatów znajdujących się na rezerwowej liście rankingowej będą ogłaszane kolejne nabory (z częstotliwością raz w miesiącu) - ogłoszony na stronie internetowej, na co najmniej tydzień przed naborem.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach mają możliwość kontaktu z pracownikami Centrum Edukacji w Szczytnie ul. Chrobrego 4, 12-100 Szczytno tel. 89 624 81 55, kom. 507 124 045.

Zobacz także

więcej »