ZS nr 3 współpracuje z UWM

2022-05-24 06:57:57 (ost. akt: 2022-05-24 07:06:26)

Podpisano porozumienie o współpracy dydaktyczno-naukowej między Zespołem Szkół nr 3 w Szczytnie i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

23 marca 2022 roku pracownicy Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie zwrócili się do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z prośbą o nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej między uniwersytetem a szkołą - mówi Alicja Kasprowicz, Koordynator współpracy i dodaje - Mamy świadomość, że współczesna edukacja to nie tylko przekazywanie osiągnięć nauki, to uczenie umiejętności selekcjonowania i praktycznego wykorzystywania wiedzy. Możliwość korzystania z doświadczenia oraz bazy dydaktycznej uniwersytetu jeszcze bardziej poprawiłaby jakość naszego procesu dydaktycznego.

Rokrocznie około 40 % maturzystów kończących ZS nr 3 wybiera Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, jako uczelnię, w której zdobywa swój wymarzony zawód. Szkole zależało na ustaleniu zasad i warunków współpracy w celu popularyzacji kształcenia technicznego, medycznego, przyrodniczego, psychologicznego, lingwistycznego, społecznego, turystycznego oraz biznesowego prowadzonego przez Uniwersytet. - Staramy się tak pokierować rozwojem naszych uczniów, aby świadomie dokonywali wyboru kierunku dalszego kształcenia. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 6 maja 2022 roku porozumienie zostało zawarte. Podpisali je : Prorektor ds. kształcenia uniwersytetu dr hab. Paweł Wysocki i Dyrektor naszej szkoły Monika Chorążewcz - mówi koordynator.

W ramach porozumienia uczelnia zobowiązuje się do współpracy w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć dla uczniów w obiektach uniwersytetu oraz do pomocy w inicjowaniu spotkań studenckich kół naukowych oraz uczniowskich kółek zainteresowań organizowanych w celu planowania, organizacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć.
W szkole będzie możliwość odbywania praktyk pedagogicznych dla studentów uniwersytetu, nadal szkoła będzie organizować działania promujące kierunki związane z profilami klas.
Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone we wrześniu między osobami koordynującymi to porozumienie.


Zobacz także

więcej »