Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP
Dofinansowano przez UE

Starosta Szczycieński - Jarosław Matłach

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/07/n/starosta-nowe-23793.jpg

Urodzony 21 stycznia 1972 r. w Szczytnie . Żona Sylwia, syn Aleksander, córka Hanna.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie w latach 1987 – 1991. Dalszą naukę kontynuował w latach 1991 – 1994 w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie. Uzyskał tytuł magistra po ukończeniu w 1996 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie o specjalności matematyka. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe o specjalnościach: edukacja informatyczna, zarządzanie oświatą oraz zarządzanie jednostką organizacyjna w administracji publicznej.
Od 1994 r. związany z Wielbarkiem, gdzie pracował w Szkole Podstawowej i Gimnazjum jako nauczyciel matematyki, a od 2001 r. jako Dyrektor tejże Szkoły Podstawowej.

W latach 2002 – 2006 był Radnym II kadencji Rady Powiatu w Szczytnie pełniąc funkcję Członka Zarządu Powiatu. W 2006 r. został wybrany na Radnego III kadencji Rady Powiatu i od tego roku również pełni funkcję Starosty Szczycieńskiego.

Od 2001 r. członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, obecnie Prezes Zarządu Powiatowego PSL. Jest Prezesem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego Miasto – Szczytno.

Jego zainteresowania to głównie : wędkarstwo, sport.

Jest aktywnym społecznikiem. Posiada umiejętności organizacyjne, o czym doskonale świadczy skuteczna realizacja zadań powierzonych na zajmowanych stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem ludzkim.