Podsumowanie roku w jednostkach Powiatu Szczycieńskiego

2022-01-27 08:18:55 (ost. akt: 2022-01-27 10:39:24)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem 2021 roku w jednostkach Powiatu Szczycieńskiego. Jest to zestawienie podsumowujące wybrane działania poszczególnych jednostek.

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/01/n/dps-w-szczytnie-47229.jpg

Dom Pomocy Społecznej

środki pozyskane 778 497,08 zł

Najważniejsze projekty

„Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia z terenu powiatu szczycieńskiego” – 50 094,23 zł

„Pomagajmy razem” – 300 094,23 zł

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 29 460,62 zł

„pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 82 535,00 zł

Dotacje celowe od Wojewody – 316 313,00 zł

 https://m.powiatszczycienski.pl/2022/01/n/poradnia-47230.jpg

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Realizacja programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – 124 800,00 zł

Kwota pozyskana na udział pracowników w szkoleniach – 14 329,60 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w liczbach

1011 diagnoz psychologicznych
602 diagnozy pedagogiczne
259 diagnoz logopedycznych
67 diagnoz rehabilitacyjnych

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/01/n/mem-47233.jpg

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

70 zorganizowanych imprez

2728 uczestników

Najważniejsze imprezy:

Szczycieński Bieg Niepodległości - 317 uczestników

Memoriał Andrzeja Kijewskiego o Puchar Starosty Szczycieńskiego - 4 drużyny w tym kadra województwa Warmińsko-Mazurskiego w koszykówce chłopców rocznik 2008

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/01/n/pup-47232.jpg

Powiatowy Urząd Pracy


Najważniejsze projekty


RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2021-2022) – wsparcie dla 264 osób – wartość 4 287 191,26 zł

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szczycieńskim (VI) – wsparcie dla 250 osób – wartość 3 168 225,86 zł

Powiatowy Urząd Pracy w liczbach

1177 indywidualnych rozmów doradczych
126 osób bezrobotnych biorących udział w szkoleniach
1613 ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
63 ilość dofinansowanych nowych stanowisk pracy

Zdjęcia: Mapy Google

Zobacz także

więcej »