menu

Konsultacje społeczne

2021-11-23 08:44:41 (ost. akt: 2021-11-23 08:59:15)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z „Prognozą Odziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030". Projekty dokumentów:
• Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030: [ dokument ]
• Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030
/OF Południowe Mazury 2030: [ dokument ]


Konsultacje społeczne odbywają się w terminie: 23 listopada 2021 r. – 15 grudnia 2021 r. w formie ankiety internetowej:

Link do ankiety dotyczącej: projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/of_mazury_konsultacje_srodowisko

Link do ankiety dotyczącej: Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe Mazury 2030:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/of_mazury_konsultacjeKonsultacje społeczne mają zasięg otwarty.

Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie społecznego uczestnictwa w ważnych dla Powiatu Szczycieńskiego sprawach poprzez informowanie o planowanych przedsięwzięciach oraz poznanie opinii osób zainteresowanych.