menu

Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

2021-09-16 12:35:56 (ost. akt: 2021-09-16 12:51:25)
Herb Powiat

Herb Powiat

Szanowni Państwo, aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.

Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.

Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy inwestycje@powiat.szczytno.pl lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. Sienkiewicz 1, 12-100 Szczytno na przygotowanym w tym celu formularzu.

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 26 września 2021 r.

Strategia terytorialna - projekt


Formularz zgłaszania uwag