menu

Dwanaście nowych przejść dla pieszych w powiecie z dofinansowaniem

2021-07-28 14:41:37 (ost. akt: 2021-08-03 13:34:53)

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. W powiecie szczycieńskim dofinansowana zostanie budowa 12 przejść dla pieszych w dziesięciu miejscowościach.

Pośród pozytywnie ocenionych 75 wniosków powiatowych z woj. warmińsko-mazurskiego, znalazło się 12 wniosków złożonych przez Powiat Szczycieński. Wnioski przygotowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie obejmują budowę i przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych w gminach Szczytno, Świętajno, Rozogi, Jedwabno i Pasym. Łączna wartość zadań inwestycyjnych to kwota 559 tys. zł z czego dofinansowanie wynosi 447 tys. zł . Zakończenie prac budowlanych zaplanowano do połowy października 2022 roku.

Prace obejmują budowę chodników, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie obustronnego doświetlenia. Realizacja inwestycji planowana jest w partnerstwie z gminami, w których będą budowane nowe przejścia.

Link do ogłoszonego wyniku naboru: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/wyniki-naboru-wnioskow-na-przejscia-dla-pieszych