menu

19 tys. maseczek trafiło do jednostek pomocy i integracji społecznej

2021-04-20 08:00:00 (ost. akt: 2021-04-20 09:34:34)
Maseczki do ochrony przed Covid-19 trafiły do jednostek pomocy i integracji społecznej

Maseczki do ochrony przed Covid-19 trafiły do jednostek pomocy i integracji społecznej

Kilkanaście jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu Powiatu Szczycieńskiego otrzymało środki niezbędne do przeciwdziałania pandemii Covid-19. Pomoc trafiła do m.in. Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę, Ponadgminnych i Gminnych Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i hospicjum.

Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Szczytnie jest dystrybutorem środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - "Kooperacja - efektywna i skuteczna". Zasoby te zostały przekazane placówkom opieki społecznej działającym na terenie Powiatu Szczycieńskiego. Tylko w tym tygodniu, w ramach Projektu przekazane zostało łącznie prawie 1000 litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Natomiast od początku trwania projektu przekazane zostało łącznie 517 litrów płynów do dezynfekcji rąk oraz 990 litrów płynów do dezynfekcji powierzchni, około 200 litrów żeli do dezynfekcji rąk, prawie 24 tys. maseczek medycznych i chirurgicznych, około 140 tys. rękawiczek, ponad 120 przyłbic i około 430 kombinezonów.