menu

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

W dniu 26 listopada 2015r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej ratusza w Szczytnie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zadaniem Komisji, której przewodniczy Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, jest m.in. ocena zagrożeń na terenie Powiatu Szczycieńskiego, a głównym zagadnieniem były następujące tematy, „Terroryzm – przeciwdziałanie i reagowanie na zagrożenie” oraz „Ewakuacja – element szybkiego reagowania na zagrożenia, w tym terrorystyczne”.
Informację w przedmiotowej kwestii przedstawili Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Mariusz Gęsicki – odnośnie ewakuacji oraz Z-ca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Tomasz Michalczak – w sprawie terroryzmu. Tym razem uczestnikami Komisji byli nie tylko jej członkowie, lecz również Burmistrzowie/Wójtowie oraz Dyrektorzy i Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży. Niezwykle interesujące było wystąpienie Z-cy Komendanta Policji, który przedstawił cele i założenia jednej z największych religii świata – islamu, z której wywodzą się terroryści zagrażający dziś całej Europie. Problem terroryzmu będzie narastał, należy więc podjąć wszelkie środki, aby już dziś zapobiegać tym zagrożeniom i zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Polski.