menu

Zadania zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych

2021-03-03 12:32:51 (ost. akt: 2021-03-04 12:12:18)

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/03/orig/logo-540x268-38436.jpg


''Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia – Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659''

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Świętajno
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 1.134.991,84 zł
Wkład partnera: 537.283,63 zł
Całkowita wartość projektu: 2.269.983,68 zł
Odbiór końcowy: 15.01.2020 r.

Opis:
Przebudowano drogę na długości 1.154 mb, poszerzono jezdnię do szer. 6,0 m, przebudowano przepust drogowy, poszerzono chodnik dla pieszych do szer. 2,0 m, rozbudowano skrzyżowanie z drogą gminną.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/03/orig/1-1504n-kolonia-spychowo-etap-ii-38466.jpg

''Remont drogi powiatowej nr 1657N dr. kraj nr 53 – Szczytno od km 0+000 do km 2+150''

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Szczytno
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 312.289,62 zł
Wkład partnera: 150.000 zł
Całkowita wartość projektu: 624.579,24 zł
Odbiór końcowy: 13.05.2020 r.

Opis:
Przebudowano drogę na długości 2.150 mb, poszerzono jezdnię do szer. 5,0 m, wyremontowano dwa skrzyżowania, w ramach odwodnienia odtworzono rowy przydrożne o łącznej dł. 380 m.''Remont drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty – Świętajno od km 16+376 do km 22+350''

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Świętajno
Dofinansowanie: 1.783.934, 53 zł
Wkład partnera: 891.967,26 zł
Całkowita wartość inwestycji: 3.567.869,06 zł
Odbiór końcowy: 25.08.2020 r.

Opis:
Przebudowano drogę na długości 4.974 mb., poszerzono jezdnię do szer. 5,0 m, wyremontowano dwa przepusty, w ramach odwodnienia odtworzono obustronnie rowy, wybudowano zatokę autobusową z peronem.''Remont drogi powiatowej nr 1510N Kołodziejowy Grąd – Lipowiec od km 1+900 do km 6+100''

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Miasto i Gmina Wielbark
Dofinansowanie: 504.819,06 zł
Wkład partnera: 252.409,53 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1.009.638,12 zł
Odbiór końcowy: 14.08.2020 r.

Opis:
Wyremontowano drogę o szer. 5 m na łącznej długości 4.200 mb, odtworzono obustronne pobocza szer. 1,0 m o łącznej dł. 8.200 m, wykonano zjazdy na działki przyległe do drogi, w ramach odwodnienia odmulono i poszerzono rowy o łącznej dł. 8.200 m, wyremontowano 1 skrzyżowanie z drogą krajową nr 57.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/03/orig/4-1510n-kolodziejowy-grad-lipowiec-38471.jpg

''Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark – Rozogi od km 29+200 do km 29+720''

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Rozogi
Dofinansowanie: 505.366,97 zł
Wkład partnera: 334.704.14 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1.174.775,25 zł
Odbiór końcowy: 11.09.2020 r.

Opis:
Przebudowano drogę na długości 520 mb, poszerzono jezdnię do szer. 6,0 m, pobocza o szer. 1,0 m, rozbudowano 1 skrzyżowania z dr pow. nr 1516N i z drogą gminną nr 199009N, utworzono przejście dla pieszych, w ramach odwodnienia odtworzono rowy przydrożne, wykonano chodniki o łącznej dł. 399 mb i szer. 2 m oraz przejście dla pieszych, w miejscowości Klon wykonano odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej dł. 320 mb.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/03/orig/5-1512n-wielbark-rozogi-klon-38472.jpg

''Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno – Łuka od km 0+000 do km 7+800''

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Szczytno
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 250.823,34 zł
Wkład partnera: 125.000 zł
Całkowita wartość zadania: 501.646,96 zł
Odbiór końcowy: 06.08.2020 r.

Opis:

Wyremontowano drogę o szer. 5 m na łącznej długości 4.600 mb (3 odcinki), odtworzono obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,0 m na łącznej dł. 6.800m. w ramach odwodnienia dokonano renowacji rowów przydrożnych o łącznej dł. 6.600 m, wyremontowano skrzyżowanie z dr. kraj. nr 53, wykonano przejście dla pieszych.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/03/orig/6-1667n-szczytno-luka-i-38473.jpg

''Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno – Łuka od km 8+200 do km 17+350''

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Szczytno
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 336.137,75 zł
Wkład partnera: 125.000 zł
Całkowita wartość zadania: 672.275,50 zł
Odbiór końcowy: 06.08.2020 r.

Opis:
Wyremontowano drogę o szer. 5m na łącznej dł. 7.150 mb (2 odcinki), odtworzono obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,0 m na łącznej dł. 4.050 m, w ramach odwodnienia dokonano renowacji rowów przydrożnych o łącznej dł. 4.350 m, wyremontowano skrzyżowanie z dr. kraj. nr 53, wykonano przejście dla pieszych.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/03/orig/7-1667n-szczytno-luka-ii-38474.jpg

''Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo – gr. woj. (Opaleniec). Etap II''

Wnioskodawca:
Powiat Szczycieński
Partner: Miasto i Gmina Wielbark
Dofinansowane: 818.445,04 zł
Wkład partnera: 409.222,52 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1.636.890,08 zł
Odbiór końcowy: 02.07.2020 r.

Opis:
Przebudowano drogę na długości 1.680 mb, pobocza o szer. 1,0 m, przebudowano dwa przepusty jezdnię poszerzono do szer. 5,0 m, w ramach odwodnienia odtworzono rowy przydrożne, obustronnie na długości 1.350 m, zamontowano dwie bariery energochłonne o dł. 101 m po przeciwnych stronach drogi, w ramach korekty stałej ruchu zostały ustawione 2 znaki B-33 – ograniczenie prędkości.''Remont drogi powiatowej nr 1484N Rekownica – Sasek Mały – dr. kraj. nr 57 od km 5+259 do km 12+359''

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Szczytno
Dofinansowanie: 591.285,35 zł
Wkład partnera: 296.000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1.201.463,51 zł
Odbiór końcowy: 16.12.2020 r.

Opis:
Wyremontowano drogę o szer. 5,5 m na łącznej długości 7.100 mb, wykonano pobocza, wyremontowano zjazdy na działki przyległe do drogi, w ramach odwodnienia wykonano konserwację rowów przydrożnych.''Remont drogi powiatowej nr 1474N dr. kraj. nr 53 – Krzywonoga – Tylkowo – Burdąg – Nowy Dwór (dr. nr 1464N) od km 14+624 do km 17+575''

Wnioskodawca: Powiat Szczycieński
Partner: Gmina Jedwabno
Dofinansowanie: 214.948,16 zł
Wkład partnera: 220.000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 477.864,35 zł
Odbiór końcowy: 23.10.2020 r.

Opis:
Wyremontowano drogę o dł. 2.951 mb, wykonano pobocza, wyremontowano zjazdy na działki przyległe do drogi, wyremontowano przepusty, w ramach odwodnienia oczyszczono rowy na dł. 5.902 m, uporządkowano zieleń przydrożną (wycinka odrostów przy drzewach), dokonano zmiany organizacji ruchu poprzez zastosowanie znaków B-33 - ograniczenie prędkości.