menu

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Nowe Gizewo gmina Szczytno (Nowe Gizewo – dz. 260/1, 260/2, 260/3, 260/4)

2021-02-25 10:51:16 (ost. akt: 2021-02-25 11:18:01)


Informacja Zarządu Powiatu w Szczytnie

Zarząd Powiatu w Szczytnie informuje, iż na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczytnie, zostało wywieszone
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych
w obrębie Nowe Gizewo gmina Szczytno

Przetargi zostaną przeprowadzone w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szczytnie przy ul. Kościuszki 14, pokój nr 02, parter:

dla działki nr 260/1 o pow. 0,1241 ha – dnia 07.04.2021 r. o godz. 13:00
dla działki nr 260/2 o pow. 0,1221 ha – dnia 14.04.2021 r. o godz. 13:00
dla działki nr 260/3 o pow. 0,1218 ha – dnia 21.04.2021 r. o godz. 13:00
dla działki nr 260/4 o pow. 0,1214 ha – dnia 28.04.2021 r. o godz. 13:00

Z ogłoszeniem można zapoznać się na stronie internetowej:
https://bip.powiatszczycienski.pl/214/1367/Ogloszenie_o_II_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_polozonych_w_obrebie_Nowe_Gizewo_gmina_Szczytno__28Nowe_Gizewo__E2_80_93_dz__260_2F1_2C_260_2F2_2C_260_2F3_2C_260_2F4_29/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 624 70 68, (89) 624 70 58

GG-MP.6840.1-4.2020 z dnia 25.02.2021

Zdjęcie podglądowe lokalizacji działek.


Zdjęcie podglądowe lokalizacji działek.


Zdjęcie podglądowe lokalizacji działek.


Zdjęcie podglądowe lokalizacji działek.