menu

Zapraszamy do udziału w ankiecie

2021-02-03 14:36:46 (ost. akt: 2021-02-03 14:48:58)

W ramach ewaluacji przeprowadzane jest badanie ankietowe na obszarach, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W Powiecie Szczycieńskim w ramach programu powstała ścieżka rowerowa do Ochódna.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu 5 minut, a jej wyniki będą miały duży wpływ na wnioski badania, stąd uprzejma prośba o wzięcie udziału w badaniu. Ankieta jest anonimowa, a wyniki wykorzystane zostaną wyłączenie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:
https://eu-consult.info.pl/2/index.php/24889?lang=pl