menu

Nowy sprzęt na powiatowych drogach

2021-01-04 12:00:00 (ost. akt: 2021-01-04 08:32:41)

Z końcem roku Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie wzmocnił swój park sprzętowy poprzez zakup równiarki drogowej podpinanej do cięgnika oraz posypywarki. Łączny koszt zakupu to niecałe 115 tys. zł.

Sprzęt posłuży do równania i naprawy dróg szutrowych oraz innych prac przygotowawczych otoczenia ciągów komunikacyjnych oraz do zwalczania śliskości nawierzchni bitumicznych i ścieżek pieszo-rowerowych.