Dla turystów Powiat Szczycieński dla mieszkańców
BIP

Ukazał się Rocznik Mazurski tom XXIV

2020-12-31 09:38:55 (ost. akt: 2022-01-05 09:47:06)

Właśnie ukazał się kolejny tom “Rocznika Mazurskiego”. Jak zwykle jest to skarbnica wiedzy dla wszystkich, którzy interesują się historią Powiatu Szczycieńskiego.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/12/n/134483492-2299418770201991-3418898313107672373-o-37134.jpg

W tomie XXIV znalazły się następujące artykuły i materiały:

- Olaf Göbeler, Dom myśliwski Poppen, przeł. Małgorzata Szymańska-Jasińska.
- Henryk Marek Składanowski, Warmia i Mazury w monografii „W 500-lecie Reformacji (1517-2017)”.
- Jan Chłosta, Nazwy miejscowe Prus Wschodnich w badaniach naukowych Wojciecha Kętrzyńskiego.
- Zbigniew Kudrzycki, Sprawy plebiscytu na Mazurach, Warmii w Sejmie Ustawodawczym. W 100-lecie plebiscytu na Warmii, Mazurach, i Powiślu.
- Jan Chłosta, Konsulat polski w Ełku.
- Witold Olbryś, Autorstwo nagrobków na cmentarzach powiatu szczycieńskiego.
- Sławomir Ambroziak, Łowca szpiegów, który żył dwa razy.
- Witold Daniłowicz, Linus Kather - polityk niespełnionej nadziei.
- Jan Chłosta, Nie tylko o wojennych losach Augustyna Steffena.
- Tadeusz Oracki, Nieznane materiały do biografii i działalności Franciszka Myślińskiego.
- Bogumił Wykowski, Albin Witold Budzyński - burmistrz Szczytna, samorządowiec nauczyciel szkół szczycieńskich.
- Mariusz Tomasz Korejwo, Długie życie Juliusza Malewskiego.
- Marek Nowotka, Jan Kobus - zapomniany bohater.
- Dawid Nowotka, Patroni ulic w miejscowości Rozogi.
- Piotr Biliński, Polityka wyznaniowa a Kościół Ewangelicko-Augsburski w Szczytnie po 1945 roku.
- Ryszard Wojciech Pawlicki, Jerzy Tadeusz Krzywoszewski (1917–2010).

Materiały na konferencję "375-lecie Rozóg":

- Zbigniew Kudrzycki, 375 lat Rozóg w dziejach pogranicza mazursko-kurpiowskiego.
- Tomasz Wyżlic, Mieszkańcy Rozóg i okolic zaangażowani w handel bronią do Polski w czasie powstania Styczniowego. Biogramy.
- Grzegorz Jasiński, Parafia ewangelicka w Rozogach i jej duchowni (XIX-XX w.).
- Jan Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe na Kurpiowszczyźnie graniczącej z Prusami/Mazurami.
- Marek Nowotka, Urząd Celny w Dąbrowach w okresie międzywojennym.
- Jerzy Kijowski, Gmina Rozogi w latach 1975–1998.
- Wiktor Marek Leyk, Mazurzy na Mazurach po drugiej wojnie światowej.
Janusz Małłek, Mazury, Mazurzy.

Recenzje:

- Izabela Lewandowska, Nadleśnictwo Jedwabno. Historia i walory
przyrodniczo-kulturowe (Witold Olbryś).


Rocznik Mazurski jest dostępny w bibliotekach na terenie Powiatu Szczycieńskiego.

Zobacz także

więcej »