OgłoszeniaBIPePUAPGeoportal
menu

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rada Powiatu w Szczytnie uchwałą nr XI/75/2015 z dnia 13 listopada przyjęła „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”.

Załącznik: Uchwała Roczny program 2016