menu

Apel o wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie z Filią w Spychowie

2020-11-27 13:55:42 (ost. akt: 2020-11-27 13:56:40)

Szanowni Mieszkańcy!

W imieniu swoim oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie z Filią w Spychowie Pani Doroty Sędzińskiej – Bruździak, w trosce o zapewnienie jak najlepszej opieki pensjonariuszom tych placówek zwracam się do wszystkich mieszkańców z uprzejmą prośbą o wsparcie kadrowe domów pomocy społecznej, które pomoże nam w walce z wirusem Sars-Co-V-2.

W placówce w Szczytnie przebywa aktualnie 168, a w Spychowie 25 pensjonariuszy. W związku z trwającą pandemią COVID-19 poczyniono szereg przygotowań na wypadek zakażenia, m.in. dokonano zakupu środków ochrony osobistej, wprowadzono odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Sytuacja mimo podjętych działań jest dziś jednak bardzo trudna i brakuje rąk do pracy na stanowiskach pielęgniarek, ale także terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i innych, którzy na zasadzie wolontariatu gotowi są nieść pomoc drugiej osobie. Nieoceniona będzie każda pomoc.

Pielęgniarki i pielęgniarze oraz wolontariusze chętni do pomocy w tej trudnej sytuacji proszeni są o kontakt z dyrektorem placówki Panią Dorotą Sędzińską – Bruździak (89 624 22 88) e – mail: szczytno@dps.pl

Za każdą okazaną pomoc z góry Wszystkim dziękuję.

Starosta Szczycieński
Jarosław Matłach