menu

Informacja o organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Szczytnie

2020-11-10 14:59:48 (ost. akt: 2021-11-08 13:03:40)


KOMUNIKAT STAROSTY SZCZYCIEŃSKIEGO
W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W SZCZYTNIE OD 31 MAJA 2021 R.• Starostwo Powiatowe w Szczytnie jest czynne w godzinach 07:30 - 15:30.

Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego -bez osób towarzyszących- w uzgodnieniu z poszczególnymi wydziałami.

• Wykaz numerów telefonów znajduje się pod adresem
http://bip.powiatszczycienski.pl/79/Spis_telefonow/

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów uprzednio umówionych telefonicznie na określoną godzinę.

Umawianie wizyt do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 89 624 7055


Płatności realizowane są bezgotówkowo.

Numery telefonów:
• Wydział Architektury i Budownictwa 89 624 7022
• Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru (…) 89 624 7069
• Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Zaświadczenia o lasach 89 624 7007
Gospodarka odpadami 89 624 7041
• Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Rejestracja 89 624 7017
Prawo jazdy 89 624 7016

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, przyjmuje interesantów po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr tel. 89 624 7027

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów umówionych telefonicznie na określoną godzinę nr tel. 89 624 7026.

• Sprawy urzędowe załatwiać można pocztą tradycyjną (listownie) oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP na adres skrzynki /glyi07x35d/Skrytka ESP oraz przez urnę na korespondencję zlokalizowaną w wejściu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1.